Bosnian (bɔ̌sanski)

Imate pravo na besplatne usluge usmenog i pismenog prevođenja. Ako vam je potreban prevodilac ili pomoć s prevođenjem, obavijestite člana osoblja. Napominjemo da Ministarstvo ne dopušta osobama mlađim od 18 godina da budu prevodioci. Ako ne želite prevodioca kojeg dodjeljuje Ministarstvo, od vas će se tražiti da potpišete odricanje.